Cuma , 13 Aralık 2019

Linux Dosya \ Dizin Yetkileri

Dizin ve dosyaların yetkilerini görmek için ls –l komutu kullanılır. [root@c7 ~]# ls -l total 46824 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 7 11:27 deneme11 -rw-r–r– 1 root root 0 Oct 7 11:27 deneme2   drwxr-xr-x yetkilerin başında d harfi varsa bunun bir dizin – işareti varsa bunun bir dosya olduğu anlaşılır.   Yetkiler 3 er li guruplar halinde kullanılır. ... Devamını Oku »

Linux root yetkisi \ kullanıcılara root yetkisi verme

su loginname komutu ile istenilen kullanıcıya terminal ekrenında geçiş yapılır. Sem22 kullanıcısından root kullanıcısına geçiş yapıldı. su – ile direk root kullanıcısına geçiş yapılır Kullanıcıya root yetkisi vermek, visudo komutu terminal ekranında yazılır. Aşağıdaki satırın altına root yetkisi verilmesk istenen kullanıcının loginname i yazılır ve dosya kaydedilir.   ## Allow root to run any commands anywhere root ALL=(ALL) ALL newusername ... Devamını Oku »

Linux Kullanıcı Açma\Silme\Değiştirme İşlemleri

id kullanıcıadı ile kullanıcının id si görülür. 0 id si root un dur. /etc/login.defs ile kulanıcıların account ları ile ilgili bilgiler bulnur. Şifre politikarı istenirse değiştirilir. /etc/l /etc/default/useradd doysasında kullanıcıların defaul ayarlarının olduuğu diğer dosyadır.Kullanıcının home folder ının ayarı buradadır. adduser loginname Kullanıcı açılır adduser loginname –d /user1home Kullanıcı home dizini belirlenerek açılır. Aşağıdaki örnekte root un altında deneme1user klasörü ... Devamını Oku »

Temel Linux Komutları – mkdir, cp, rm, touch, ls, file, pwd

file file komutu ile dosyanın özellikleri hakkında bilgi alınır. cd change directory komutudur. direk cd yazıp enter a basarsak kullanıcının home direcrotry sine gidilir. cd .. ile bir üst dizine geçilir. Cd /path/path şeklinde tam dizin ismi yazılırsa direk dizine geçilir. pwd yukarıdaki gibi bulunulan dizini gösterir. touch touch komutu ile boş dosya oluşturulur. vi editör ile istenirse dosya görüntülenir. ... Devamını Oku »

Temel Linux Komutları – man info whatis apropos

man man komutu bir yardım komutudur. man ın yanına yazılan komutun kullanımı ve açıklamasını gösterir. info İnfo nun yanına yazılacak komutun ile çalıştırılıp komutun açıklamasını yapar. Man dan daha fazla ayrıntı verir. whatis bir yada bir kaç parametre ile ilgil bilgi almak isteniyorsa whatsip komutu kullanılır. apropos aranan kelime ile ilgili bütün komutları listeler. Devamını Oku »

Linux Webmin Kurulumu

Linux sunucuda network\firewall\monitoring operasyonlarını gerçekleştirmek için webmin uygulaması sunucuya kurulabilir. Kurulum ve konfigurasyon ile ilgili yapılacaklar aşağıdaki gibidir. vi /etc/yum.repos.d/webmin.repo repo açılır ve aşağıdaki repo eklenir [Webmin] name=Webmin Distribution Neutral #baseurl=http://download.webmin.com/download/yum mirrorlist=http://download.webmin.com/download/yum/mirrorlist enabled=1 wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc ile webmin download edilir. rpm -import jcameron-key.asc sudo yum install webmin komutu ile webmin kurulumu gerçekleştiriilir. Daha sonra default olarak gelen 10000 portu için firewall da ... Devamını Oku »

Linux SSH Port Değiştirme

vi /etc/ssh/sshd_config   Yukarıdaki komut ile aşağıdaki 22 nolu default port un değiştirilir. Kullanılmak istenilen port yazılır, # silinir ve dosya kaydedilerek çıkılır. Firewall üzerinde ssh için kullanılacak porta izin verilir. firewall-cmd –permanent –zone=public –add-port=portno/tcp firewall-cmd –reload SSH servisi restart edilir. systemctl restart sshd.service Default olarak gelen 22 nci portu değiştirilmiştir.   Devamını Oku »

Linux Sunucuda FTP Servisinin Çalıştırılması

FTP protokolü güvensiz bir protokol olmasına karşın ihtiyaçlar baze FTP kullanımı zorunlu kılabilir. Bu durumda Linux üzerinde FTP servisinin kurulum ve konfigurasyonu için yapılacakları paylaşıyorum. Kurulum Centos 7 üzerinde gerçekleştirilmiştir. yum install vsftpd -FTP servisini sunucuya kuruyorum. systemctl enable vsftpd -Kurulumdan sonra serivi FTP Servisi enable ediyorum systemctl start vsftpd -Kurulumdan sonra serivi FTP Servisi start ediyorum. Firewall –üzerinde FTP ... Devamını Oku »

Temel Linux Komutları – cat more less tail locate top htop iostat df

cat dosyaları görüntülemek için kullanılan komuttur. cat –n dosya komutu ile bakarsak satır numalar ile gösterir more more dosya ismi komutu ile dosya içerisi sayfa sayfa açılır. Space ile sayfalar ileri b tuşu ile geri gidiilir. less Less dosyaismi komutu more gibidir. tac tac komutu cat in tam tersi çalışır. Dosyanın içerisini terstern sıralayarak gösterir. En son yazılan satırlar en ... Devamını Oku »

Microsoft Local Admin Password Solution – LAPS

Microsoft Local Administrator Solution LAPS Domaine alınan bilgisayarların local user larının password lerini değiştirmek için Microsoft un LAPS çözümü kullanılabilir. Server\Client lara LAPS agent kurulumu yapılması ve GPO ile password policy ler uygulanarak local userların password lerinin periyodik olarak değiştirilmesi gerçekleştirilir. https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=46899 Yukarıdaki linkte server\client lara laps agent yüklemesi gerçekleştirir. Agent kurulumu manuel olarak aşağıdaki gibi kurulur. Microsoft Local Adminis ... Devamını Oku »