Çarşamba , 22 Eylül 2021

Linux Dizin Dosya Yetkileri \ chmod , chown

Dizin ve dosyaların yetkilerini görmek için ls –l komutu kullanılır.

[root@c7 ~]# ls -l

total 46824

drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 7 11:27 deneme11

-rw-r–r– 1 root root 0 Oct 7 11:27 deneme2

drwxr-xr-x yetkilerin başında d harfi varsa bunun bir dizin – işareti varsa bunun bir dosya olduğu anlaşılır.

Yetkiler 3 erli guruplar halinde kullanılır.

-rw-r–r– -rw read ve wrie işlemini, r—sadece read işlemini gösterir. x ise execute ü temsil eder.

İlk 3 karakter dosya sahibi u (user), diğer 3 karakter g (group), son üçü ise o (others) ı temsil eder. Yani,

drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 7 11:27 deneme11 = dememe 11 bir folder, dosyanın sahibinin read, write ve execute, gurubun read execute ve others (public) in read ve exexute yetkisi ardır.

drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 7 11:27 deneme11 =yan yana yazan iki root tan ilk root dizinin owner ı, diğer root ise dosya üzerinde yetkisi olan gurubu gösterir.

chmod -r deneme11

ll

total 46824

d-wx–x–x 2 root root 4096 Oct 7 11:27 deneme11 (chmod –r deneme11 ile deneme 11 den read yetkisi alınır)

-rw-r–r– 1 root root 0 Oct 7 11:27 deneme22 bu dosyaya +x yetkisini ekleyelim

chmod +x deneme22

sonuç,

-rwxr-xr-x 1 root root 0 Oct 7 11:27 deneme22 +x yetkisi eklenmiş olur.

Sadece owner ı, group veya others ın yetkileri değiştirilecekse

chmod u+x deneme22 (dosyanin sahibine çalıştırma yetkiisi)

chmod o+r deneme22 (others a okuma yetkisi verilir)

chmod g-w deneme22 (group tan ise write yetkisi alınır)

Yetkilendirme için aynı zamanda sayılar da kullanılır.

4 okuma, 2 yazma 1 çalıştırma yetkisi olarak istenilen yetki toplanarak verilir. Örn,

[root@c7 ~]# ll

total 46824

d-wx–x–x 2 root root 4096 Oct 7 11:27 deneme11

-rwxr-xr-x 1 root root 0 Oct 7 11:27 deneme22

Yukarıdaki dizin ve dosya için,

[root@c7 ~]# chmod 774 deneme11 (deneme11 için 774 klasör yetkisi)

[root@c7 ~]# chmod 711 deneme22 (deneme22 için 711 klasör yetkisi)

[root@c7 ~]# ll

total 46824

drwxrwxr– 2 root root 4096 Oct 7 11:27 deneme11

-rwx–x–x 1 root root 0 Oct 7 11:27 deneme22

Gibi yetkiler değişmiş olur. 7 nin açılımı 4+2+1, 4 ün açılımı sadece read, 1 in açılımı execute olur.

Chown komutu ile dosyanın sahipliği değişir.

[root@c7 ~]# chown ahmet deneme11

[root@c7 ~]# ll

total 46824

drwxrwxr– 2 ahmet root 4096 Oct 7 11:27 deneme11

-rwx–x–x 1 root root 0 Oct 7 11:27 deneme22

[root@c7 ~]# chgrp mehmet deneme22 chgrp komutu ile de dosya üzerinde gurubun sahibi değişir.

[root@c7 ~]# ll

total 46824

drwxrwxr– 2 ahmet root 4096 Oct 7 11:27 deneme11

-rwx–x–x 1 root mehmet 0 Oct 7 11:27 deneme22

 

Yoruma kapalı.

%d blogcu bunu beğendi: