Çarşamba , 22 Eylül 2021

Linux arşivleme sıkıştırma işlemi

gzip deneme22 (gzip ile dosya sıkıştırılır ve uzantısı gz olur)

gunzip deneme22.gz (gunzip dosyaadı ile dosya açılır)

gzip kullanınca dosyanın orjinali sıkıştırma işlemi bitince silinir

gzip –k komutu kullanılırsa orjinal dosya silinmez.

 

Arşivleme işleminde aşağıdaki komutlar kullanılabilir.

 

c – create a archive file.

x – extract a archive file.

v – show the progress of archive file.

f – filename of archive file.

t – viewing content of archive file.

j – filter archive through bzip2.

z – filter archive through gzip.

r – append or update files or directories to existing archive file.

W – Verify a archive file.

wildcards – Specify patterns in unix tar command.

tar komutu ile dosyalar arşivlenir.

 

[root@c7 ~]# tar cvf deneme1.tar deneme1 – deneme1 i deneme1.tar olara arşivler

deneme1

[root@c7 ~]# ll

total 46840

-rw-r–r– 1 root root 10 Oct 7 12:40 deneme1

drwxrwxr– 2 ahmet root 4096 Oct 7 12:43 deneme11

-rw-r–r– 1 root root 10240 Oct 7 12:44 deneme1.tar

 

[root@c7 ~]# tar xpvf deneme1.tar (deneme1.tar ı tar dan çıkartır)

deneme1

[root@c7 ~]# ll

total 46840

-rw-r–r– 1 root root 10 Oct 7 12:40 deneme1

drwxrwxr– 2 ahmet root 4096 Oct 7 12:43 deneme11

-rw-r–r– 1 root root 10240 Oct 7 12:44 deneme1.tar

 

tar  xpvf   deneme1.tar  -C   /tmp/ (tmp dizinine deneme1.tar ı çıkarır

 

dosylar arşivlenirken sıkıştırmak için,

 

[root@c7 ~]# tar -zcvf arsiv.tar.gz deneme1 deneme11 jcameron-key.asc

deneme1

deneme11/

deneme11/dd

jcameron-key.asc

 

[root@c7 ~]# tar -zxvf arsiv.tar.gz komutu ile de arşivlenmiş sıkıştırılmış dosyalat açılır.

deneme1

deneme11/

deneme11/dd

jcameron-key.asc

 

Yoruma kapalı.

%d blogcu bunu beğendi: