Çarşamba , 22 Eylül 2021

Exchange Restore with Windows Server Backup II

Windows server backup lie alınan bir exchange database ini windows server backup ile restore ederken birden fazla restore seçeneğimiz bulunmakta. Bu seçeneklerden bir tanesi database I farklı bir lokasyona dönerek döndüğümüz bu yedeği recovery mailbox database ini kullanarak bir mailbox ı veya bir item ı restore edebiliriz. Bu işlem için öncelikle Recovery database için için gerekli dosyaları restore ediyorum.

WSB ile alınan yedeğin restore edileceği sunucuyu seçiyorum.


Alınan yedeğin tarihini ve saatini seçiyorum.


Yedek olarak Applications u seçiyorum.


Application lardan Exchange uygulamam görülecektir.


Restore işlemi için diskte bir yeri gösteriyorum.


Daha sonra shell üzerinden bir tane recovery database oluşturuyorum ve bu database in log ve edb uzantılı dosyalarının path ini restore ettiğim backup taki path e karşılık gekecek şekilde aşağıdaki komutu düzenleyerek bir recovery database oluşturuyorum.

New-MailboxDatabase -Name “RDB” -Server SCOM12 –EDBFilePath “F:\restore\E_\MD\1md.edb” -Logfolderpath “F:\restore\E_\MD\1md”-Recovery

Recovery Database dismount durumunda iken eseutil /mh “recovery database yeri ve adı” komutu ile database in state inin dirty shutdown olduğunu görüyoruz. Bu nedenle Recovery Daabase I mount ettiğimizde database mount olmayacaktır. Bu nedenle database in state in clean shutdown olması gerekmektedir.


eseutil /p “recovery database yolu ve adı” komutu ile recover edilen database irepair işlemi gerçekleştiryorum.


eseutil /mh “recovery database yeri ve adı” komutunu tekrar çalıştırdığımda database in clean shutdown olduğunu görüyorum.


mount-database “RDB” komutu ile RDB isimli recovery database imizi mount ediyoruz.

Get-MailboxStatistics -Database “RDB” komutu ile RDB isimli database imiz hakkında bilgi alabiliyoruz.


Restore-Mailbox -Identity “1” -RecoveryDatabase “RDB” komutu ile 1 isimli kullanıcının mailbox ını recover ediyorum.


1 isimli kullanıcının mailbox ı kullanıcı onlie iken restore edilmiş oldu.

 

Yoruma kapalı.

%d blogcu bunu beğendi: