Cuma , 24 Eylül 2021

Kategori Arşivi: Linux

Linux Dizin Dosya Yetkileri \ chmod , chown

Dizin ve dosyaların yetkilerini görmek için ls –l komutu kullanılır. [root@c7 ~]# ls -l total 46824 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 7 11:27 deneme11 -rw-r–r– 1 root root 0 Oct 7 11:27 deneme2 drwxr-xr-x yetkilerin başında d harfi varsa bunun bir dizin – işareti varsa bunun bir dosya olduğu anlaşılır. Yetkiler 3 erli guruplar halinde kullanılır. -rw-r–r– -rw read ... Devamını Oku »

Linux Disk Ekleme

fdisk –l Komutu ile diskler listelenir. Aşağıdaki disk üzerinde ben işlemleri gerçekleştireceğim.disk sde olarak görülmektedir. fdisk /dev/sde komutu ile disk üzerinde partition oluşturulur. m ile kullanılabilecek komutlar listelenir. n ile new partition oluşturulur, p ile partition un primary olacağı belirlenir, ilk partition olacağı için sde de 1 yazılır, ilk ve son sektorlerde bir değişiklik yapmadan defaul seçeneklerle devam edeceğim için ... Devamını Oku »

LVM Disk Yönetimi

Sunucudaki diskler kontrol edilir. Sunucuya bağlı olan diskler kontrol edilir. Sdb diski bağlı değildi. Sdb diskini ben sunucuya yeni ekledim ve işlemleri bu sdb diski üzerinde gerçekleştireceğim. Sunucu üzerindeki diskler ayrıca fdsik –l ile de listenir. Lvm ile sistem kurulmadıysa yum install lvm2 ile lvm kurulumu sunucuya yapılır. Daha sonra fiziksel bir volume oluşturulur. pvcreate /dev/sdb Volume group oluşturup yukarıdaki ... Devamını Oku »

Linux – Log – Rsyslog

Rsyslog: yum install rsyslog centos ve redhat ta kurulu değilse kurulur. Log lar /var/log klasöründe bulunur Loglar çekirdek ve uygulamarın log ları olmak üzere 2 log tutulur Auth :system güvenliği ile ilgili loglardır Authpriv : system güvenliği ile ilgili loglardır Deamon mesaj türü bulunmayan uygulama loglarıdır Kern : çekirdek mesajlarıdır. User : jullanıcı ile ilgili mesajlardır local : local kullanım ... Devamını Oku »

Linux rpm paket yöneticisi

/var/lib/rpm in altında yüklü olan tüm rpm paketleri bulunur. rpm –rebuild ile bozulan rpm veritabanı repair edilebilir. rqm –q uygulamaadı komutu ile sistemde yüklü uygulamanın versiyon bilgisi alınır. [root@c7 ~]# rpm -q mariadb mariadb-5.5.60-1.el7_5.x86_64 [root@c7 ~]# rpm -qi mariadb komutu ile yüklenen rpm paketi hakkındda detaylı bilgi alınır. Name : mariadb Epoch : 1 Version : 5.5.60 Release : 1.el7_5 ... Devamını Oku »

Linux Sunucularda Network Ayarları

Centos 7 de ifconfig komutu çalışmamaktadır. Yum install net-tools ile gerekli kurulumu gerçekleştiriyorum. ifconfig etho ipadres netmask 255.x.y.z up komutu ile ethernet kartına ip verilir. Ancak ip kalıcı olarak verilmemiş olur. Ethernet reboot edildiğinde ip eski haline döner. ifdown eth1 veya ifup eth1 komutu ile ethernet up veya down edilir. vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 ile ethernet kartının ayarları düzenlenir. # Generated by ... Devamını Oku »

Linux yum komutu

/etc/yum.repos.d/ dosyasında var sayılanda gelen repo lar bulunur. Yum install paketismi komutu ile kurulum yapılır. [root@c7 yum.repos.d]# yum install telnet komutu ile telnet in kurulumu gerçekleştirilir. Kurulumun hangi repo dan yapılacağı ekranda yazılıdır. Default centos-base repo sundan kurulumlar gerçekleştirilmekte. Loaded plugins: fastestmirror Loading mirror speeds from cached hostfile * base: asi-fs-n.contabo.net Excluding mirror: mirror.nl.leaseweb.net Excluding mirror: mirror.de.leaseweb.net * epel: mirror.imt-systems.com ... Devamını Oku »

Linux arşivleme sıkıştırma işlemi

gzip deneme22 (gzip ile dosya sıkıştırılır ve uzantısı gz olur) gunzip deneme22.gz (gunzip dosyaadı ile dosya açılır) gzip kullanınca dosyanın orjinali sıkıştırma işlemi bitince silinir gzip –k komutu kullanılırsa orjinal dosya silinmez.   Arşivleme işleminde aşağıdaki komutlar kullanılabilir.   c – create a archive file. x – extract a archive file. v – show the progress of archive file. f – filename of archive ... Devamını Oku »

Linux root yetkisi \ kullanıcılara root yetkisi verme

su loginname komutu ile istenilen kullanıcıya terminal ekrenında geçiş yapılır. Sem22 kullanıcısından root kullanıcısına geçiş yapıldı. su – ile direk root kullanıcısına geçiş yapılır Kullanıcıya root yetkisi vermek, visudo komutu terminal ekranında yazılır. Aşağıdaki satırın altına root yetkisi verilmesk istenen kullanıcının loginname i yazılır ve dosya kaydedilir.   ## Allow root to run any commands anywhere root ALL=(ALL) ALL newusername ... Devamını Oku »

Linux Kullanıcı Açma\Silme\Değiştirme İşlemleri

id kullanıcıadı ile kullanıcının id si görülür. 0 id si root un dur. /etc/login.defs ile kulanıcıların account ları ile ilgili bilgiler bulnur. Şifre politikarı istenirse değiştirilir. /etc/l /etc/default/useradd doysasında kullanıcıların defaul ayarlarının olduuğu diğer dosyadır.Kullanıcının home folder ının ayarı buradadır. adduser loginname Kullanıcı açılır adduser loginname –d /user1home Kullanıcı home dizini belirlenerek açılır. Aşağıdaki örnekte root un altında deneme1user klasörü ... Devamını Oku »