Salı , 21 Eylül 2021

AD CS Kurulumu – CA Kurulumu

CA, PKI AD CS olarak adlandırılan servisinin kurulumu ve konfigurasyonu hakkında vereceğim.   Kullanıcı hesapları, computer hesapları ve servis hesapları için kullanılan sertifikalar Windows ortamında sıkça kullanılır. Ayrıca network devicelar içinde kullanılır.   Standalone ve Enterprise CA olmak üzre temelde ikiye ayrılır. Standalone ca için bir domain ortamı gerekmek. Kullanıcı hesapları için sertifika requestleri manuel yapılır ayrıca bir sertifika template ... Devamını Oku »

Active Directory Cross Forest Migration

Aynı forest içerisinde aynı domaindeki dc nin 2003 2008 2012 2016 ya migration nispetten aşağıdaki yapıya göre daha kolaydır. Aynı fores içinde birden fazla domain varsa tek domain yapısına geçiş ise konsalidasyon olarak düşünülebilir. Aynı forest taki birden fazla domainin tek domain içerisine taşınmasıdır. Cross forest migration ise farklı forest taki domainlerin tek domain altına taşınmasıdır. Upgrade e göre çok ... Devamını Oku »

SQL Server SSL Certificate

SQL Server ile secure communication a geçmek için önce SQL Server a bir ssl sertifika alıp gerekli konfigurasyonu yapmak gerekmektedir. Domain odramında bulunan CA den sertifka alımı ve SQL üzerindeki ayarların nasıl yapılacağı aşağıda özetlenmiştir. MMC console üzerinden sertifika requestini gerçekleştiriyorum. Subjet e sertifikanın CN I yazılır. Sertifikada kullanılacak SAN bilgileri yazılır. Sertifika requestini txt ye çıktıktan sonra bu txt ... Devamını Oku »

Linux Dizin Dosya Yetkileri \ chmod , chown

Dizin ve dosyaların yetkilerini görmek için ls –l komutu kullanılır. [root@c7 ~]# ls -l total 46824 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 7 11:27 deneme11 -rw-r–r– 1 root root 0 Oct 7 11:27 deneme2 drwxr-xr-x yetkilerin başında d harfi varsa bunun bir dizin – işareti varsa bunun bir dosya olduğu anlaşılır. Yetkiler 3 erli guruplar halinde kullanılır. -rw-r–r– -rw read ... Devamını Oku »

Linux Disk Ekleme

fdisk –l Komutu ile diskler listelenir. Aşağıdaki disk üzerinde ben işlemleri gerçekleştireceğim.disk sde olarak görülmektedir. fdisk /dev/sde komutu ile disk üzerinde partition oluşturulur. m ile kullanılabilecek komutlar listelenir. n ile new partition oluşturulur, p ile partition un primary olacağı belirlenir, ilk partition olacağı için sde de 1 yazılır, ilk ve son sektorlerde bir değişiklik yapmadan defaul seçeneklerle devam edeceğim için ... Devamını Oku »

LVM Disk Yönetimi

Sunucudaki diskler kontrol edilir. Sunucuya bağlı olan diskler kontrol edilir. Sdb diski bağlı değildi. Sdb diskini ben sunucuya yeni ekledim ve işlemleri bu sdb diski üzerinde gerçekleştireceğim. Sunucu üzerindeki diskler ayrıca fdsik –l ile de listenir. Lvm ile sistem kurulmadıysa yum install lvm2 ile lvm kurulumu sunucuya yapılır. Daha sonra fiziksel bir volume oluşturulur. pvcreate /dev/sdb Volume group oluşturup yukarıdaki ... Devamını Oku »

Linux – Log – Rsyslog

Rsyslog: yum install rsyslog centos ve redhat ta kurulu değilse kurulur. Log lar /var/log klasöründe bulunur Loglar çekirdek ve uygulamarın log ları olmak üzere 2 log tutulur Auth :system güvenliği ile ilgili loglardır Authpriv : system güvenliği ile ilgili loglardır Deamon mesaj türü bulunmayan uygulama loglarıdır Kern : çekirdek mesajlarıdır. User : jullanıcı ile ilgili mesajlardır local : local kullanım ... Devamını Oku »

Linux rpm paket yöneticisi

/var/lib/rpm in altında yüklü olan tüm rpm paketleri bulunur. rpm –rebuild ile bozulan rpm veritabanı repair edilebilir. rqm –q uygulamaadı komutu ile sistemde yüklü uygulamanın versiyon bilgisi alınır. [root@c7 ~]# rpm -q mariadb mariadb-5.5.60-1.el7_5.x86_64 [root@c7 ~]# rpm -qi mariadb komutu ile yüklenen rpm paketi hakkındda detaylı bilgi alınır. Name : mariadb Epoch : 1 Version : 5.5.60 Release : 1.el7_5 ... Devamını Oku »

Linux Sunucularda Network Ayarları

Centos 7 de ifconfig komutu çalışmamaktadır. Yum install net-tools ile gerekli kurulumu gerçekleştiriyorum. ifconfig etho ipadres netmask 255.x.y.z up komutu ile ethernet kartına ip verilir. Ancak ip kalıcı olarak verilmemiş olur. Ethernet reboot edildiğinde ip eski haline döner. ifdown eth1 veya ifup eth1 komutu ile ethernet up veya down edilir. vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 ile ethernet kartının ayarları düzenlenir. # Generated by ... Devamını Oku »

Linux yum komutu

/etc/yum.repos.d/ dosyasında var sayılanda gelen repo lar bulunur. Yum install paketismi komutu ile kurulum yapılır. [root@c7 yum.repos.d]# yum install telnet komutu ile telnet in kurulumu gerçekleştirilir. Kurulumun hangi repo dan yapılacağı ekranda yazılıdır. Default centos-base repo sundan kurulumlar gerçekleştirilmekte. Loaded plugins: fastestmirror Loading mirror speeds from cached hostfile * base: asi-fs-n.contabo.net Excluding mirror: mirror.nl.leaseweb.net Excluding mirror: mirror.de.leaseweb.net * epel: mirror.imt-systems.com ... Devamını Oku »